Bouwmanagement

Bouwmanagement is het coördineren van een bouwproces van begin tot eind. De begeleiding van zo’n proces vraagt veel tijd, aandacht en inzicht in bouwkundige aspecten. NoJo Projects besteed veel aandacht aan het inrichten van het proces en de communicatie en zorgt ervoor dat het bouwproces voorspelbaar verloopt en daardoor de risico’s te minimaliseren en het project succesvol wordt opgeleverd.

 

Projectmanagement

Onze projectmanagers hebben veel ervaring met en passie voor het laten maken van gebouwen waar mensen zich in “thuis” kunnen voelen. Zij bewaken het proces, de financiën en zorgen ervoor dat uw ambitie wordt gerealiseerd binnen de afgesproken kaders van kwaliteit, geld en tijd.

“Vakspecialisten die sturen op tijd, financiën en organisatie”

Directievoering & Toezicht

Tijdens de uitvoering fungeert de bouwdirectie als gedelegeerde opdrachtgever en vertegenwoordigt de opdrachtgever tijdens de bouw. Met de juiste doelmatigheid draagt de directievoerder er zorg voor dat het bouwwerk binnen de gestelde kwaliteit, tijd en geld succesvol wordt opgeleverd.

Bij eenvoudige en overzichtelijke projecten is de directievoerder en toezichthouder één persoon. Bij complexe projecten zijn deze rollen gescheiden, de directievoerder is de bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie (communicatieve vaardigheden) en de toezichthouder zijn oren en ogen voor wat betreft de direct operationele bouwzaken (inhoudelijke vaardigheden).

Sociaal Technische Begeleiding

Met regelmaat worden verschillende noodzakelijke projecten uitgevoerd die te complex zijn voor de burger of die gevoelig zijn voor de groep die ermee te maken heeft. NoJo Projects heeft “Sociaal Technische Begeleiders” die een brug kunnen slaan tussen de projectuitvoerders en de groep die te maken heeft met de voor hun nadelige uitvoering en/of gevolgen van een project. De begeleiders spreken de taal van de burger en hebben een het empathisch vermogen om de stem te zijn voor deze burgers in nood. Verder bezit de begeleider de technische kwaliteiten om de projectuitvoerders in hun taal te spreken en hen eventueel van advies te voorzien.

De begeleider kan worden ingeschakeld door de burgers in nood of door uitvoerende of opdracht gevende partijen. De volgende taken kunnen door de begeleider worden uitgevoerd:

  • Begeleiden van burgers in nood bij het omgaan met complexe projecten met een sociaal technische context;
  • In nood zijnde burgers die behoefte hebben aan tijdelijke vervangingsaccommodatie en/of nieuwe huisvesting;
  • Analyseren van knelpunten en het vinden van oplossingen voor de implementatie van de technische projecten;
  • Handhaaft en neemt actief deel aan overleg met, onder andere, gemeenten, bedrijven, bewoners en hulporganisaties;
  • Is de sociale verbinding tussen de uitvoerende partij en de mensen in nood en vertaalt technische maatregelen in begrijpelijke taal voor de mensen in nood;
  • Geeft aan waar in de implementatie van voornamelijk technische processen de mensen in nood knelpunten ervaren en neemt het initiatief om deze knelpunten op te lossen;
  • Neem deel aan projectteams en bouwvergaderingen en behartigt de belangen van mensen in nood.

Ondersteuning Bouwmanagement

Op verschillende gebieden hebben de projectmanagers assistentie nodig van personen met andere disciplines, zoals bouwfysisch adviseurs, constructeurs, tekenaars, inrichters etc. NoJo Projects heeft bepaalde disciplines die nodig zijn voor de ondersteuning van de projectmanagers in huis, dit betreft tekenaars en inrichters.

Inrichtingsprojecten

NoJo Projects helpt u graag bij het realiseren van een nieuwe inspirerende omgeving. Onze inrichters helpen u van visualisatie tot Realisatie van uw ambitie en wensen voor de nieuwe ruimte of de bestaande ruimte die toe is aan vernieuwing, voor zowel woningen als projectinrichting.

 

“Van Visualisatie tot Realisatie”

Bouwkundig Tekenwerk

Goed bouwkundig tekenwerk vormt de basis voor elk bouwproject. NoJo Projects kan iedere vorm van bouwkundig tekenwerk verzorgen, van schetsontwerp tot werktekeningen en 3D visualisaties. Of het gaat om een verbouwing, renovatie, restauratie of een 3D-visualisatie, wij kunnen daarin voorzien en hebben de ervaring om het tekenwerk tot in de puntjes te verzorgen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken.

NoJo Projects kan namens u de benodigde vergunningsaanvragen voor uw project verzorgen en het hele traject en communicatie met de gemeente begeleiden. Hierbij zullen wij ook zorgdragen voor alle noodzakelijke stukken voor de omgevingsvergunningsaanvraag.

Login