Kritieke Omgevingen

NoJo Projects heeft ervaring in het werken in kritieke omgevingen. Kritieke omgevingen zijn omgevingen waar het primair proces van de organisatie niet of nauwelijks verstoord mag worden en waarbij veiligheid van personen een grote rol speelt.

Bij de industriële projecten is het van belang dat het productieproces niet wordt verstoord en door de risicovolle omgeving behoren arbeid gerelateerde risico’s weggenomen te worden.

Bij het onderwijs en kinderdagverblijven is het van belang dat het primair onderwijs- en opvangstructuur niet wordt verstoord. Kinderen zijn hier erg gevoelig voor. Daarnaast heb je in deze omgeving vaak te maken met niet zelfredzame personen, waardoor je het werk flexibel dient in te plannen en rekening dient te houden met de structuur van de kinderen.

Industrie

Binnen industriële projecten houdt NoJo Projects zich niet bezig met de productielijnen. NoJo Projects voert in deze omgevingen alle aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed en de buitenruimten. Hierbij houden wij rekening met het productieproces en arbeidsrisico’s, deze onderdelen behoren tot kerncomponenten van de projectaanpak.

Onderwijs

Het onderwijs is dynamisch en daardoor is het van belang toekomstgericht te bouwen. NoJo Projects helpt u met het ontwikkelen van toekomstgericht duurzaam vastgoed, zowel in de nieuwbouw, als in renovatie en restauratieprojecten. Samen met u gaan we op zoek naar het meest haalbare plan om uw ambities te realiseren.

Het schoolgebouw is een asset en draagt bij aan de leerprestaties en de doelstellingen van een school. Naast voorgenoemde is het voor NoJo Projects ook van belang om oog te hebben voor cultuur, de medewerkers en leiderschap.

Kinderdagverblijf

Naast het feit dat je bij kinderdagverblijven te maken hebt met niet zelfredzame kinderen en tijdens de uitvoering rekening dient te houden met de daar geldende structuur en dagindeling, dien je je ook te houden aan de wettelijk opgelegde eisen en de GGD die als toezichtorgaan optreedt. DE eisen bij een kinderdagverblijf zijn eisen die in geen andere branche voorkomt. NoJo Projects heeft ruime ervaring in het bouwen, verbouwen en het technisch beheer van kinderdagverblijven. Wij helpen u om uw ambities en uw concept te realiseren, binnen de gestelde tijd, geld en kwaliteit.

Retail & Horeca

n andere uitstraling? Wij hebben ervaring in Retail en horecaprojecten en staan voor snel, zeker en doelmatig verbouwen. Wij begrijpen dat iedere dag dat u niet open bent geld kost en dat het van belang is de verbouwing in een zo kort mogelijke doorlooptijd te realiseren. Dit kan alleen door een degelijke voorbereiding, heldere communicatie, strakke en realiseerbare planning en een team dat “Out of the Box” kan denken en handelen.

We denken niet alleen mee aan uw volgende stap, maar helpen u ook bij het realiseren hiervan.

Login