Vastgoedbeheer & onderhoud

Als vastgoedeigenaar bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van uw vastgoed. Het beheren van vastgoed vraagt om veel kennis en ervaring en kost u behoorlijk veel tijd en geld. De twee laatstgenoemde punten zorgen ervoor dat u het onderhoud en beheer tot het meest noodzakelijke wil beperken. Het is verstandig om meer als het noodzakelijke (voldoen aan wet en regelgeving) aan uw vastgoed te doen. Uw vastgoed heeft waarde en de potentie om in waarde te stijgen, dit levert u op de lange termijn geld op. Een waardestijging is afhankelijk van de markt, de locatie van uw vastgoed en van de staat van onderhoud. Hoe beter u uw pand heeft onderhouden, hoe groter de kans dat u bij verkoop een goede prijs krijgt. De waarde van het vastgoed is één van de belangrijkste redenen om aandacht te besteden aan onderhoud en beheer van uw vastgoed. Overige redenen hiervoor kunnen zijn:

 

 Een schade waar u geen aandacht aan besteed kan op de langere termijn voor een grotere schadepost zorgen.

 

 Regelmatig onderhoud schept vertrouwen bij uw huurders en trekt ook nette huurders aan.

Door uw technisch onderhoud met regelmatig uit te voeren zorgt u voor minder kans op storingen en dat draagt zo bij aan een goede bedrijfsvoering.

Onderhoud kan immers veel invloed hebben op bijvoorbeeld energieverbruik en de MVO- prestaties van uw vastgoed.

NoJo Projects ontzorgt u en kan u op ieder vlak in het beheer van uw woning of bedrijfspand ondersteunen, zowel financieel- als technisch beheer.

Begeleiding Onderhoudsprojecten

NoJo Projects denkt met u mee adviseert u over verbeterprojecten en optimalisering van uw vastgoedonderhoud. Of het om een renovatie, planmatig onderhoud of groot onderhoud gaat, wij helpen om de onderhoudsprojecten uit te voeren en uw onderhoudsdoelen te behalen.

Wij zorgen ervoor dat de technische kwaliteit van uw vastgoed wordt verbeterd en dat uw vastgoed voldoet aan de eisen van deze tijd.

.

Advies MJOP

Bij het goed beheren van vastgoed is het van belang dat er inzicht is in de technische staat van het vastgoed en het beschikbaar budget. Met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte (komende vijf jaar) en lange termijn. Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. NoJo Projects kan u helpen met het, door inspecties/conditiemeting inzichtelijk maken van de technische staat van uw vastgoed, het opstellen van een MJOP en adviseren over de omvang en tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Vastgoedbeheer

NoJo Projects kan u ontzorgen door het volledige vastgoedbeheer van u over te nemen. Hierbij kunnen wij u de volgende aspecten volledig of gedeeltelijk aanbieden:

Technisch beheer: Aannemen van storingsmeldingen en het ontdekken en oplossen van technische storingen.

Financieel beheer: Het voeren van de dagelijkse boekhouding, facturering huurpenningen, jaarlijkse begroting en servicekosten, verzekeringen etc.

Commercieel beheer: Werving en selectie van betrouwbare huurders, huurovereenkomsten, opleveringen en inspecties, leegstandbeheer en herontwikkeling.

Login