Wie Zijn Wij

Nojo Projects is een projectmanagement bureau dat uw huisvestings- of bouwproject van A tot Z kan verzorgen. Wij zijn de projectmanagers met een grote passie voor vastgoed en oog voor de mens.

Passie Voor Vastgoed

Passie is hetgeen waar je jezelf toe aangetrokken voelt en waar je voor leeft. Je wordt blij van datgene en je haalt je er voldoening uit. Voor NoJo Projects werken mensen die dezelfde passie delen, de passie voor vastgoed. Eenieder doet dit op zijn eigen manier en met een andere reden. Of de passie uit gaat naar de ontwikkeling, technisch beheer, financieel beheer de inrichting van het vastgoed of de ruimte daaromheen, bij NoJo Projects wordt dit met hart en ziel gedaan. Het ervaren van plezier, het krijgen van energie en de wil om met vastgoed bezig te zijn is hetgeen de personen die voor NoJo Projects werken met elkaar delen.

De passie voor vastgoed deelt NoJo Projects graag met u en brengt zijn kennis, ervaring en inzet graag in bij uw projecten.

Onze Visie

Het kernwoord van Nojo Projects is “Doelmatigheid”. Doelmatigheid is het doelmatig of efficiënt bereiken van een doel met gebruik van zo weinig mogelijk middelen. Door praktische oplossingen en een efficiënte werkwijze wordt de juiste verhouding tussen geld, tijd en kwaliteit bereikt.

Bij NoJo Projects streeft eenieder naar doelmatigheid. De doelmatigheid wordt afgestemd aan de belangen van de klant en de branche waarin de klant opereert. Wat van belang is dat bij iedere klant door middel van de doelmatigheid de juiste verhouding tussen geld, tijd en kwaliteit wordt gevonden en in het project wordt geborgd.

Individu van de Massa

In de ontwerpvisie van NoJo Projects wordt rekening gehouden met de handelingen en stromingen van zowel groepen als van de individu in de groep. Voorgaande vanuit de belangen van alle stakeholders, zowel de eindgebruiker als de uiteindelijke opdrachtgever. Vanuit het functionele zal dit altijd de basis zijn van het ontwerp. Voor NoJo Projects is het van belang dat alle stakeholders binnen een project zich prettig voelt en dat voor de individuen binnen een groep verschillende mogelijkheden zijn die hun persoonlijke welzijnsgevoel bevredigt.  Ieder individu heeft zijn eigen persoonlijkheid en behoefte. De één is schuchter en zoekt naar een plek waarbij hij zich fysiek of visueel kan afscheiden van de massa, de ander wil graag het middelpunt zijn van dezelfde massa.  NoJo Projects vergeet en passeert de individu niet en zal voor het verbeteren van zijn welzijnsgevoel ervoor zorgen dat ook zij een plekje krijgt in de massa. Een geslaagd project is een project waarbij een iedere aan de hand van zijn persoonlijke voorkeur gebruik kan maken van hetgeen gerealiseerd is.

Wat doen Wij

Bij NoJo Projects kunt u altijd rekenen op praktische adviezen en plannen die realistisch zijn. Doelmatigheid (Efficiency en Effectiviteit) is bij ons leidend in het project. Naast het zorgdragen voor het totale project contracteert NoJo Projects ook de benodigde partijen, waardoor er voor u één aanspreekpunt is en één factuur.

Wij begeleiden u graag met uw project, ook in een kritieke omgeving waarbij het primair proces tijdens de werkzaamheden niet verstoord mag worden!

Ontzorgen

NoJo Project beseft zich dat niet eenieder dezelfde passie voor het vastgoed deelt als wij en dat niet eenieder de tijd, kennis en ervaring heeft om een huisvestings- of bouwproject te begeleiden. NoJo Projects kan u geheel ontzorgen op dit gebied en het project volledig voor u begeleiden, van initiatie- en definitiefase tot en met opleverings- en nazorgfase.

 Alles met betrekking tot uw project kunt u kunt u aan de projectmanagers van NoJo Projects overlaten.

Eén Aanspreekpunt

Bij NoJo Projects krijgt u één persoon aangewezen met wie u kunt communiceren. De door NoJo Projects aangewezen projectmanager draagt zorg voor de volledige coördinatie en communicatie binnen het project, ook met derden die u heeft aangesteld.

NoJo Projects kan alle betrokken partijen contracteren en zorgen dat u vanuit NoJo Projects één factuur ontvangt. Dit scheelt u verschillende administratieve handelingen binnen het project.

Operationeel, Tactisch & Strategisch

De projectmanagers van NoJo Projects kunnen door hun kennis, ervaring en technisch achtergrond snel schakelen tussen het strategische-, tactische en operationeel gebied. Hierdoor kunnen zij instaat verschillende rollen binnen het bouwproject vervullen. Zij genieten ervan om met mensen op verschillende niveaus te kunnen communiceren en kunnen daardoor indien nodig als intermediair binnen het bouwproces optreden. Zij zijn de aangewezen personen om binnen het project een heldere vertaalslag van theorie naar praktijk te maken en anderen, op ieder niveau, in mee te krijgen.

Login